Ramet Tepelerinde Elsiz Ve Parmaksız Sunulan Kadehleri Ah Bir Görseydiniz – Oktay Yıldırım

Hazreti Süleyman’ın, İbrahim’in, Pavlus’un
Rüyasına girmiştin benim de rüyama gel

Alaca tüylü deve, Alic’in çadırları
Na’man’dan çekilirken benim de rüyama gel

Kubbet-üs-Sahra’da kum Haşimi’de kılıcım
Kavmim helak ve hüsran benim de rüyama gel

Şam çölünde Bahri’yim Nebi’yle gezen bulut
Kan dökmedim Taif’te benim de rüyama gel

Puttayım, İncildeyim, Kabe’deyim, Tevrat’ta
Ayet ayet Kuran’da benim de rüyama gel

Göz yaşına gark oldum En-Naka’da yalnızım
Beytullah’ta kıblesiz benim de rüyama gel

Ban ağacı ve tehlil Hacir’in kum tepesi
Ez-Zevra’da gün çöktü benim de rüyama gel

Garaba çölündeyim la ilahe illallah
Ey Aynü’ş-Şems ve’l-Baha benim de rüyama gel