Saf, Seçilmiş Ve Puslu Havalarda Güneş Ya Da Ay Tekerini Uzaktan Saran Işıklı Halkaya – Oktay Yıldırım

Usûl yürük Semâî, beste Tanburî Ali
Ah-u Makam Hüseynî, güfte Nevres-i Cedîd
İnanmazdık inandık, kabul etmezdik ettik
Yok bize bir faiden, çilen ki derd-i medid

Tahammül edillmiyor, hani sitem-i hâra
Kan ruh-i revânımız, el çekildik sefadan
Bülbül idik çatladık, sen ele sürünürken
Biz kuruduk sitemden, dertten cevr-ü cefâdan