Kirişleri Kırarken – Oktay Yıldırım

Periyodik revolver herzevekil vekiller
Hasbelkader kondüvit trenler bi harika
Resen başlatılıyor mütecessis şekiller
İsmi ille müsemma alamet-i farika

Sigaralar içiyom küllük dolu şehnişin
İçtimai yaralar geçmiyo amalgamsız
Soruyorlar layüsel ne bu evrende işin
Sapısilik münteha beni almıyo damsız

Kov anına sokalar kral hiçe arından
Bakyavrumda yosunlar alış-veriş fishleri
Kurşunlarım sekeyor hedef tahtalarından
Zıvanadan çıkarken kırıyom kirişleri