Çig İtem – Oktay Yıldırım

Nime düştü atalqız
Yanaqdan öpeqisen
Alsancak özi yıldız
Bahçenin töpeqisen

Tusu bol ası asta
Karanga çökün fasta
İdi yarlıg bıçgasta
Bayatka tüpheqisen

Söğürttü şehri andi
Gavur itmir nekândi
Yüreq kında kınandi
Kalplerin şüpheqisen

Çığrır çımaş inesin
Çamırt kökler tinesin
Çekridekin pünesin
Sen kimin köpeqisen