Eleştiri Kuramları ve Alımlama Estetiği – Sunum Notları

ECO: Yazar, yazmayı bitirdikten sonra metnin yolunu tıkamamak için ölmelidir. BARTHES: Okurun doğumu, yazarın ölümü pahasına gerçekleştirilmelidir. PAVİÇ: Hep yetenekli yazarlardan bahsediyoruz, artık yetenekli okurlardan bahsedelim. GADAMER: Anlamak, konuyu anlamak kadar, kendini de konuda anlamaktır. Alımlama Estetiği, Okur Merkezli Eleştiri Kuramları alt başlığında incelenen kuramlardan biridir. Bunun için öncesinde kısaca da olsa Eleştiri Kuramları’na değinmek gerekir. ELEŞTİRİ: Günlük dilde “yergi”, “kusurları, yetersizlikleri ortaya koymak” olarak … Okumaya devam et Eleştiri Kuramları ve Alımlama Estetiği – Sunum Notları