Sokak Akademisi (2020)

sokak akademisi afiş - jpeg 300dpi

official_selection_laurel2021

RESM SEK - 15. Uluslararas i Filmleri Festivali - 2020

Sokak Akademisi

Türkiye’de 2016 yılında ilan edilen olağanüstü halin ardından çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle, “Barış İçin Akademisyenler” bildirisine imza atan yüzlerce akademisyen, üniversiteden ihraç edildi. Vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan, özel sektörde çalışmaları engellenen ve pasaportları iptal edilerek yurt dışına çıkmalarına izin verilmeyen akademisyenler birer sivil ölü haline getirildi. Bu şartlar altında Ankara’da bir grup akademisyen, şehir genelindeki eylem yasaklarına aldırış etmeden, sokakta ders anlatmaya devam etti. Sırtında kara tahtayla şehri gezenler, özgürlüğün sadece bir kelimeden ibaret olmadığını düşünenler ve tarihin çektiği fotoğrafta gözlerinin açık çıkmasını isteyenler, çatısı gökyüzü olan Sokak Akademisi’nde bir araya geldi.

The Street Academy

Hundreds of academics who have signed the petition of “Academics of Peace” have been dismissed from universities by statutory decrees subsequent to the declaration of a state of emergency in 2016 in Turkey. Academics have been deprived of their civil rights, prevented to work in the private sector and banned from leaving the country having their passports annulled, thus being confined to a civic death. In these circumstances, a group of academics in Ankara continued to give lectures on the streets, disobeying the protest ban. Those who roam the city with a blackboard on their back, those who think that freedom is more than just a word and those who want their eyes open in the photograph taken by history, are united in Street Academy – a class where the roof is the sky itself.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Yapımcı & Yönetmen: Rıdvan Karaman

Konsept: Oktay Yıldırım

Süpervizör: Özgür Kızılkaya

Müzik: Yunus Dişkaya

sokak akademisi afiş - ingilizce -jpeg 300dpi

i.P.A.S. – Independent Political/Activism Short Film Festival, Official Selection, 202115. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, Resmi Seçki, 2020Antep Kısa Film Günleri, Gösterim Seçkisi, 2020